Tế Bào Gốc Sinh Học Bioh Stemcell 30.000ppm Premium Vitamin C Ampoue | 50ml

  • Cơ chế Sinh Học: Tế bào gốc thực vật 30.000ppm và Vitamin C 40% tách axit.
  • Trọng lượng 50ml
  • Xuất xứ Korea
  • Date: 3 năm
  • GPCB: 207462/23 CBMP-QLD