Biohstemcell – KEM DƯỠNG ĐÊM TRẺ HÓA TĂNG TRƯỞNG TẾ BÀO GỐC 30.000 PPM (Beauty Night Cream) – 180 g